Rystet over Jensens SMS etter 22. juli

Eirik Jensen, Gjermund Cappelen og aktor i saken 

Rystet over
Jensens SMS
etter 22. juli